top of page

Programa de Benestar empresarial

L'absentisme laboral repunta el 2023, amb prop d'un milió de treballadors amb baixa faltant diàriament.

Font: Randstad